сряда, 23 февруари 2011 г.

Обосновани действия / Sofia Underground 2011

Конкурс за визуален пърформанс

Обосновани действия/Well-founded acts

Фестивалът на визуалния пърформанс Sofia Underground обявява конкурс на тема “Обосновани действия / Well-founded acts” във връзка с поредното си издание през 2011.

Приемат се проекти до една печатна страница с приложение визуализация.

Краен срок на подаване на проектите 15 април 2011 на електронен адрес:

sofiaunderground@mail.bg

Конкурсът се обявява въз основа на следния анализ:

По всичко изглежда, че културната ситуация, която рамкира художествения живот и възможността за артистични практики е безпрецедентно лоша, дори и на фона на най-мрачните на години на безкрайния преход. И това едва ли се дължи на влошените икономически условия и финансовата криза, колкото и липсата на нормално финансиране на културата да е крайно негативен фактор. Днешната културна ситуация, която рамкира регионалната сцена е акумулиран резултат, следствие на продължил много дълъг период на безотговорност на всички обществени равнища, включително и на това, което наричаме “гилдия” в областта на визуалните изкуства.
Сега без особени усилия можем да констатираме общата картина, достатъчно известна на всички чувствителни и осъзнати: крайно вял, безинтересен и унизително провинциален художествен живот за страна членка на ЕС; позорно състояние на музейната, галерийната и критическата мрежи – няма музей на съвременното изкуство, няма достатъчно адекватни галерии, няма специализирано списание, оперативната критика никога не е била в по-жалък вид. Към това добавяме: институционален фалш, лишени от всякакво съдържание държавни, административни и образователни структури в областта визуалните изкуства; измислен и концептулно-анахроничен “нов елит”, абсурдна система за финансиране, прогонване в емиграция на поколения съвременни художници, изтичане на мозъци, изливане на артистична енергия в нищото, тържество на конформизма, лайф стайл поведението, първенющината и т.н.

В резултат на всичко това може да се каже следното:

- Съвременното българско изкуство не е по-малко провинциално и безлично отколкото параметрите, които характеризираха регионалната ни сцена преди 1989.
- Липсват алтернативи и е “бетонирана” очевидна институционлано-бюрократична рамка, която препятства възникването на алтернативи в обозримо бъдеще.
- За авторите, които сега започват липсва всякаква перспектива и смисъл от занимания със съвременно изкуство извън от конформистките дадености.

Поставя се въпроса за смисъла от занимания с изкуство въобще, дори за неговото оцеляване като автентична евристика.

Така, заданието въз основа на което ще се селектира участието във фестивал Sofia Underground 2011 e следното:

Обосновани действия като отговор на конформизма, инерцията и кича – визуални и ментални.
Обосновани действия като минималистични пърформативни жестове против ситуацията и които променят виждането на ситуацията.
Обосновани действия, които променят мисленето на реалността.
Обосновани действия, които не претендират за “художественост”.
Обосновани действия без съобразяване и условности, отчуждени
и концентрирани върху жеста на извършването.
Обосновани действия – актове на определяне.
Обосновани действия – като вътрешно емигрантска стратегия.
Обосновани действия – като отчужденост в името на смисъла.
Обосновани действия – като егоистична практика.
Обосновани действия – като дела.

Чисто практически проектите за пърформанси следва да се обмислят за не-големи пространство, работа предимно с тяло и оскъдно ползване на атрибути, средства, медии.

За съжаление, фестивалът не е в състояние да поеме разходите за материали и да плати хонорари. Ние можем да осигурим място, елементарно техническо оборудване, заснемане и документация, както и публика.

С най-добри пожелания: 22 февруари 2011
Руен Руенов, Йово Панчев

За консултации:
О886-974-508 – Руен
0887-101-026 - Йово

Няма коментари: